en | de | pl | sv | nl
Sök

Projektets titel:

Företaget förväntar sig att som ett resultat av genomförandet av internationaliseringen:

 1. inneha nya utländska marknader i form av Storbritannien och Sverige;
 2. öka värdet av exportintäkterna från aluminiumsnickerier med minst 30 % fram till slutet av 2021 jämfört med 2018 års exportvärde,
 3. utveckla verksamheten tack vare den erfarenhet som vunnits genom internationellt affärssamarbete;
 4. får en ökad inkomst, vilket i sin tur kommer att möjliggöra nya investeringar för att öka produktionskapaciteten - utbyggnad av produktionshallen och inköp av nya maskiner och utrustning;
 5. skapar nya internationella kontakter, vilket kommer att möjliggöra ytterligare utlandsexpansion till nya marknader.

Mätbara effekter av projektets genomförande:

 • Antal affärsmodeller för internationalisering som förberetts för genomförande - 1;
 • Antal nya marknader (länder) där sökanden har uppnått beredskap att börja sälja produkter - 2;
 • Antal organiserade kanaler för hantering av affärsprocesser som kommer att genomföras på målmarknaderna - 5.

Projektvärde:

Projektets totala värde uppgår till - 391 386,00 PLN (i ord: trehundranittioen tusen trehundraåttiosex PLN 00/100)

Europeiska fonders bidrag:

Medfinansiering av projekt som utgör stöd av mindre betydelse - 270 470,00 PLN (med andra ord: tvåhundra sjuttiotusen fyrahundra sjuttio zloty 00/100)

Tidsfrist för genomförande:

01.01.2020 – 30.09.2021

Projektets titel:

Expansion av företaget P.H.U. BUD-MAR KAROL MARCINKOWSKI till nya potentiella utländska marknader i USA och Holland för försäljning av högkvalitativa snickeriprodukter av aluminium

Syfte och planerad effekt av projektet:

Företaget förväntar sig att som ett resultat av genomförandet av internationaliseringen:

 1. det kommer att få nya utländska marknader i form av USA och Nederländerna;
 2. det kommer att öka värdet av exportintäkterna från aluminiumsnickerier med minst 30 % i slutet av 2022 jämfört med exportvärdet för 2020, 3) det kommer att utveckla sin verksamhet tack vare den erfarenhet som förvärvats genom internationellt affärssamarbete;
 3. får en ökad inkomst, vilket i sin tur kommer att möjliggöra nya investeringar för att öka produktionskapaciteten - utbyggnad av produktionshallen och inköp av nya maskiner och utrustning;
 4. skapar nya internationella kontakter, vilket kommer att möjliggöra ytterligare utlandsexpansion till nya marknader.

Mätbara effekter av projektgenomförandet:

 • Antal affärsmodeller för internationalisering som förberetts för genomförande - 1;
 • Antal nya marknader (länder) där sökanden har uppnått beredskap att börja sälja produkter - 2;
 • Antal organiserade distributionskanaler som ska införas på målmarknaderna - 10.

Projektvärde:

Projektets totala värde uppgår till 791 628,00 PLN (i ord: sjuhundranittioen tusen sexhundratjugoåtta zloty 00/100)

Europeiska fonders bidrag:

Medfinansiering av projekt som utgör stöd av mindre betydelse - 547 060,00 PLN (i ord: femhundrafyrtiosju tusen sextio zloty 00/100)

Tidsfrist för genomförande :

01.01.2021 – 31.01.2022