en | de | pl | sv | nl
Sök

Produkter > Aluprof > Persienner > Gates

Vi kan installera industriporten på mobilkonsolen i både befintliga och nybyggda anläggningar. Porten styrs av en brytare placerad inne i byggnaden. Beroende på dina behov kan du också använda radiostyrning eller andra utvalda kombinationer av styrenheter, vilket ökar användarkomforten.

I enlighet med gällande standarder är industridörren utrustad med följande typer av säkerhet som standard:

  • säkerhetsbroms, som skyddar mot självrullning av dörrridån;
  • skydd av stängningskanten för att förhindra krossning av den industriella dörrens utvecklingsridå;
  • en uppsättning fotoceller som reagerar på rörelse i grindljuset - detta gör att dörrridån kan stanna eller återvända på grund av denna rörelse
  • manuell nöddrift, vilket möjliggör öppning eller stängning av grinden med en vev eller kedja vid strömavbrott.

Ett stort urval av färger i standardpaletten gör det möjligt för oss att möta behoven hos de mest krävande kunderna. Färgbeläggningar görs med pulverlackering.