en | de | pl | sv | nl
Sök

Produkter > Aluprof > Brandbekämpningssnickeri > MB-78 EI DPA

  • MB-78 EI DPA-systemet används för att skapa brandväggar med automatiskt skjutbara enkel- och dubbelbladiga dörrar i brandmotståndsklass EI15 eller EI30. Det är baserat på det populära MB-78EI-systemet, som används i många projekt, från vilka de flesta komponenterna kommer - det är baserat på aluminiumprofiler med tre kammare med ett konstruktionsdjup på 78 mm och en termisk separator på 34 mm. Brandisoleringselement sätts in i de inre kamrarna i profilerna och i isoleringsutrymmena mellan profilerna, och ytterligare isoleringselement och svällband installeras på de yttre ytorna. I detta system är det möjligt att använda glasmynt. Konstruktionstekniken är analog med bassystemet, liksom i MB-78EI bibehålls brandmotståndet hos dörrar och väggar med dörrar både vid brand från utsidan och insidan.
  • MB-78 EI DPA-konstruktionerna kan använda enheter från ansedda tillverkare, anpassade för att bära lämpligt höga belastningar. Skjutdörrsenheten kan monteras på systemväggen och på väggen.

De maximala dimensionerna för strukturen i ljuset av passagen är:

  • höjd på enkel- och dubbelbladiga dörrar: upp till 2450 mm.
  • enbladig dörrbredd: upp till 1100 mm.
  • dubbelbladiga dörrar: upp till 2125 mm.

MB-78EI DPA-systemet täcks av tekniskt godkännande ITB nr AT-15-6006 / 2012