en | de | pl | sv | nl
Zoeken op

Titel van het project:

Het bedrijf verwacht dat als gevolg van de uitvoering van de internationalisering:

 1. nieuwe buitenlandse markten te veroveren in de vorm van het VK en Zweden;
 2. de exportomzetwaarde van aluminium schrijnwerk tegen eind 2021 met ten minste 30% te verhogen ten opzichte van de exportwaarde van 2018,
 3. het bedrijf te ontwikkelen, dankzij de ervaring die is opgedaan door internationale zakelijke samenwerking
 4. meer inkomsten verwerven, wat op zijn beurt nieuwe investeringen mogelijk zal maken in verband met de verhoging van de productiecapaciteit - uitbreiding van de productiehal en aankoop van nieuwe machines en uitrusting
 5. nieuwe internationale contacten leggen, waardoor verdere buitenlandse expansie naar nieuwe markten mogelijk wordt.

Meetbare effecten van de uitvoering van het project:

 • Aantal bedrijfsmodellen voor internationalisering die gereed zijn gemaakt voor implementatie - 1;
 • Aantal nieuwe markten (landen) waar de aanvrager klaar is om te beginnen met de verkoop van producten - 2;
 • Aantal georganiseerde kanalen voor de afhandeling van bedrijfsprocessen die op doelmarkten zullen worden geïmplementeerd - 5.

Projectwaarde:

De totale waarde van het project bedraagt - 391 386,00 PLN (zegge: driehondernegentig duizend driehonderdzesentachtig PLN 00/100)

Bijdrage Europese fondsen:

Medefinanciering van projecten die de-minimissteun vormen - 270 470,00 PLN (zegge: tweehonderdzeventigduizend vierhonderdzeventig PLN 00/100)

Vervaldatum:

01.01.2020 – 30.09.2021

Titel van het project:

Uitbreiding van het bedrijf P.H.U. BUD-MAR KAROL MARCINKOWSKI naar nieuwe potentiële buitenlandse markten van de VS en Nederland in verband met de verkoop van hoogwaardige aluminium schrijnwerkproducten

Het bedrijf verwacht dat als gevolg van de uitvoering van de internationalisering:

 1. zal nieuwe buitenlandse markten verwerven in de vorm van de VS en Nederland;
 2. zal de exportomzetwaarde van aluminium schrijnwerk tegen eind 2022 met ten minste 30% verhogen ten opzichte van de exportwaarde van 2020
 3. meer inkomsten verwerven, wat op zijn beurt nieuwe investeringen in verband met de uitbreiding van de productiecapaciteit mogelijk zal maken - uitbreiding van de productiehal en aankoop van nieuwe machines en uitrusting;
 4. nieuwe internationale contacten te leggen, wat verdere buitenlandse expansie op nieuwe markten mogelijk zal maken;

Meetbare effecten van de uitvoering van het project:

 • Aantal bedrijfsmodellen voor internationalisering die gereed zijn gemaakt voor implementatie - 1;
 • Aantal nieuwe markten (landen) waar de aanvrager klaar is om te beginnen met de verkoop van producten - 2;
 • Aantal georganiseerde distributiekanalen die op doelmarkten zullen worden geïmplementeerd - 10.

Projectwaarde:

De totale waarde van het project bedraagt - 791 628,00 PLN (zegge: zevenhonderd éénennegentig duizend zeshonderd achtentwintig zloty 00/100)

Bijdrage Europese fondsen:

Medefinanciering van projecten die de-minimissteun vormen - 547 060,00 PLN (zegge: vijfhonderdzevenenveertigduizend zestig zloty 00/100)

Termijn van voltooiing:

01.01.2021 - 31.01.2022